Νέα Έκδοση 13.33 του προγράμματος ΓΡΑΦΕΙΟΥ

12-04-10
Στην έκδοση αυτή, έγιναν τα εξής:
1. Προστέθηκε στο μενού "Έγγραφα-Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ", η εισαγωγή αιτιολογίας (Αίτηση, Υπεραριθμία, Ανάγκες Υπηρεσίας).
2 .Προστέθηκε στο μενού "Έγγραφα" νέα επιλογή "Αποσπάσεις σε ΦΟΡΕΑ".
3. Διορθώθηκε το κείμενο της "Ανακοίνωσης Μετάθεσης Εκπαιδευτικού"..

Μπορείτε να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση 50 ημερών από τη σελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Νέα Έκδοση 13.26 του προγράμματος ΓΡΑΦΕΙΟΥ

12-03-08
Στην έκδοση αυτή, η οποία ενσωμάτωσε τις εκδόσεις 13.21 και 13.25, έγιναν τα εξής:
1. Προστέθηκε στο μενού "Αδειες", η επιλογή εκτύπωσης υπηρεσιακού σημειώματος για ενημέρωση ενός εκπαιδευτικού για την ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Μετά την αναβάθμιση, ανοίξτε τη φόρμα των στοιχείων του Γραφείου ή της Διεύθυνσης και στην επιλογή "Ρυθμίσεις του προγράμματος", συμπληρώστε την Ταχυδρομική Διεύθυνση της Υγ. Επιτροπής καθώς και τις ώρες που δέχεται.
2 .Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής ΟΛΩΝ των αδειών από μία ημερομηνία και πριν.
3. Προστέθηκε η δημιουργία backup αρχείου σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιούμε διαγραφή εκπαιδευτικού, σχολείου ή άδειας. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διαγραφή ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών, δημιουργείται το αρχείο profess.$$$ το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία πριν την διαγραφή. Συνεπώς αν θέλουμε να ανακτήσουμε τους διαγραφέντες, δεν έχουμε παρά να μετονομάσουμε το αρχείο profess.$$$ σε profess.dat. Αντίστοιχα στην περίπτωση διαγραφής σχολείου ή σχολείων δημιουργείται το αρχείο sxoleia.$$$ και για τις άδειες adeies.$$$.
4. Προστέθηκαν στην ειδική κατηγορία άδειών, 5 νέες υποκατηγορίες και πιο συγκεκριμένα άδειες λόγω γάμου, λόγω θανάτου, λόγω εκλογών, Συνδικαλιστική και Αιρετών Ο.Τ.Α. Από το μενού "Λοιπές εργασίες-Νομοθεσία εγγράφων", συμπληρώστε τα κείμενα των αδειών που θέλετε να εμφανίζονται στις εκτυπώσεις.
5. Προστέθηκε η έκδοση βεβαίωσης ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από το μενού "Έγγραφα".
6. Προστέθηκε και για τους αναπληρωτές, η επιλογή έκδοσης ΜΚ με απόφαση.
7. Προστέθηκε η δυνατότητα ακύρωσης επιλεκτικά, της χορήγησης ΜΚ.
8. Προστέθηκε στην καρτέλα καθηγητή και συγκεκριμένα στο "ΜΚ,προϋπ,Άδειες" η επιλογή "Φοίτησε στην ΑΣΕΤΕΜ" για τον υπολογισμό των επιπλέον ΜΚ.
9. Προστέθηκε στο μενού "Καθηγητές Δημοσίου-Καταστάσεις με κριτήρια"
η επιλογή "Αφετηρία=<__/__/____". Δίνοντας μια ημερομηνία, εμφανίζονται όλοι οι καθηγητές με αφετηρία πριν την ημερομηνία αυτή.
10. Έγιναν διορθώσεις σε κάποιες δυσλειτουργίες (bugs).

Μπορείτε να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση 50 ημερών από τη σελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

 

 

Νέα Έκδοση 13.2 του προγράμματος ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8-11-07
Στην έκδοση αυτή, έγιναν τα εξής:
1.Προστέθηκε η δυνατότητα στους αριθμούς πρωτοκόλλου, εκτός από αριθμητικά ψηφία, να εισάγονται και γράμματα πχ αριθ. πρωτ. Φ123.
2.Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής Σχολείων από αρχείο Excel.
Στο αρχείο excel ο τύπος σχολείου πρέπει να είναι:
Γυμνάσιο=Γ, Λύκειο=Λ, ΕΠΑΛ=ΕΛ και ΕΠΑΣ=ΕΣ
η ιδιοκτησία: Δημόσιο=Δ και Ιδιωτικό=Ι
3.Προστέθηκαν 5 passwords -εκτός από το password του supervisor- ένα για κάθε επί μέρους εργασία, ώστε σε λειτουργία του προγράμματος σε δίκτυο, ο κάθε χειριστής να "μπαίνει" στο τμήμα του προγράμματος που του έχει ανατεθεί πχ άδειες ή ΜΚ ή Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι κλπ.
4.Έγιναν διορθώσεις σε κάποιες δυσλειτουργίες (bugs).

Μπορείτε να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση 50 ημερών από τη σελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

 

 

Νέα Έκδοση 13.0 του προγράμματος ΓΡΑΦΕΙΟΥ

28-10-07
Στα στοιχεία του Γραφείου:
1.Οι περιοχές του Γραφείου έγιναν (15).
2.Οι Μεταθετικές περιοχές έγιναν επίσης (15).
3.Προστέθηκε στη φόρμα υπολογισμού των μορίων, πίνακας με τα μόρια όλων των Νομών και των περιοχών τους (βλέπε εικόνα παρακάτω).
4.Έγιναν διορθώσεις και προσθήκες στα λεκτικά των εντύπων των Αδειών και των ΜΚ.

Μπορείτε να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση 50 ημερών από τη σελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

 
 
Γιανναράκης Π.