Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος ΠΥΣΔΕ

     1. Στοιχεία ΠΥΣΔΕ
     2. Στοιχεία ΣΧΟΛΕΙΩΝ
     3. Στοιχεία ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
     4. Τοποθέτηση Καθηγητών
     5. Καταστάσεις
     6. ΝΕΟ! Εισαγωγή στοιχείων από Excel
     7. ΝΕΟ! Τοποθέτηση ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
     8. ΝΕΟ! BACKUP Αρχείων
Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα...

Στοιχεία ΠΥΣΔΕ

 1. Εισαγωγή στοιχείων
 2. Δημιουργία και μεταφορά στοιχείων στο επόμενο έτος

Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη παράγραφο της σελίδας.

Εισαγωγή στοιχείων [Αρχή σελίδας]

Ξεκινάμε το πρόγραμμα και είτε από το μενού "λοιπές εργασίες-Στοιχεία ΠΥΣΔΕ" είτε από το εικονίδιο δεξιά στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα των στοιχείων του ΠΥΣΔΕ.

Συμπληρώνουμε και τα 3 tabs της φόρμας (βλέπετε εικόνες παρακάτω) και αποθηκεύουμε. Αρχικά το σύνθημα είναι 114. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών μέχρι 8 χαρακτήρες. Στην τοποθέτηση, στην αποθήκευση τοποθέτησης και στην ακύρωση τοποθέτησης το σύνθημα είναι το εκάστοτε υπάρχον, αλλά διπλασιασμένο δηλαδή 114114. Χρήσιμο είναι να έχετε την "Εμφάνιση συμβουλών βοήθειας" τσεκαρισμένη. Σε κάθε σχολική χρονιά μπορούμε να επιλέγουμε διαφορετικά χρώματα στις φόρμες από τις 3 μπάρες των χρωμάτων. Έτσι κάθε σχολική χρονιά θα είναι εύκολα ευδιάκριτη.

 

Δημιουργία και μεταφορά στοιχείων στο επόμενο έτος [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "λοιπές εργασίες-Μεταφορά των αρχείων στο επόμενο έτος", ανοίγουμε τη φόρμα της μεταφοράς όλων των αρχείων στο επόμενο έτος το οποίο εμφανίζεται αυτόματα στη φόρμα.

Τσεκάρω τα στοιχεία που θέλω να μεταφερθούν. Π ατώντας το πλήκτρο "Μεταφορά" μεταφέρονται όλα τα αρχεία που έχω τσεκάρει. (δεν μεταφέρονται τα κενά των Σχολείων, τα μόρια και οι προτιμήσεις των Καθηγητών και υπ. Διευθυντών).

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο