Στοιχεία ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  1. Εισαγωγή νέου σχολείου
  2. Διόρθωση στοιχείων σχολείου
  3. Σειρά Σχολείων (αλφαβητική-προτίμηση)
  4. Διαγραφή Σχολείων
  5. Χωρισμός Σχολείων σε ομάδες
  6. Εισαγωγή Κενών Σχολείων
  7. Μεταφορά Σχολείων από προηγούμενο έτος

Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη παράγραφο της σελίδας.

Εισαγωγή νέου σχολείου [Αρχή σελίδας]

Είτε από το μενού "Σχολεία-Νέο Σχολείο " είτε από το εικονίδιο αριστερά στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα των στοιχείων ενός νέου σχολείου (εικόνες παρακάτω).

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ενός σχολείου και αποθηκεύουμε. Τα πεδία με κόκκινο χρώμα πρέπει να συμπληρωθούν για να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο της αποθήκευσης. Στο πεδίο "συντομογραφία" συμπληρώνουμε ότι μας εξυπηρετεί. Αν θέλουμε, συμπληρώνουμε τα κενά του σχολείου. (Προτιμότερο είναι να γίνει αργότερα είτε σε ένα-ένα σχολείο είτε μαζικά ανά κλάδο). ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη συμπλήρωση των κενών!! Συμπληρώνουμε μόνο τα πραγματικά κενά βάζοντας μείον (-) πχ -1 και όχι αυτά που πιθανόν να προκύψουν από κάποια βελτίωση! Αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Επίσης συμπληρώνουμε τυχόν πλεονάσματα (χωρίς πρόσημο). Δηλαδή ΠΕ01 κενά 1 σημαίνει ότι περισεύει ένας Θεολόγος και επομένως σε περίπτωση που κάποιος ΠΕ01 του σχολείου φύγει με βελτίωση, δεν θα δημιουργηθεί κενό. Τα κενά αυτά δεν παίζουν κανέναν ρόλο στην τοποθέτηση Διευθυντών! Για την τοποθέτηση Διευθυντών απλά σημειώνουμετα σχολεία που έχουν θέση Διευθυντή, από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Σημείωση σχολείων για επιλογή από Υπ. Διευθυντές".

 

Διόρθωση στοιχείων σχολείου [Αρχή σελίδας]

Είτε από το μενού "Σχολεία-Στοιχεία Σχολείου " είτε από το δεύτερο εικονίδιο αριστερά στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων ενός σχολείου (εικόνες παρακάτω).

Επιλέγοντας ένα σχολείο από τη δεξιά στήλη μπορούμε να αλλάξουμε κάποιο στοιχείο του ή να συμπληρώσουμε τα κενά ή να αλλάξουμε κάποιο ή κάποια κενά. Επίσης μπορούμε να σημειώσουμε το σχολείο για διαγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί από το μενού "Σχολεία-Διαγραφή Σχολείων".

 

Σειρά Σχολείων (αλφαβητική-προτίμηση) [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Σχολεία-Αλφαβητική σειρά "ανοίγουμε τη φόρμα αλφαβητικής σειράς (εικόνες παρακάτω). ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη στιγμή που συμπληρώσουμε τις επιλογές σχολείων των καθηγητών ή τις προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών, η επιλογή σειράς κλειδώνει και δεν λειτουργεί! Συνεπώς θα πρέπει να γίνει πριν την εισαγωγή των προτιμήσεων.

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στις μπάρες με το χρώμα μπορούμε να βάλουμε σε αλφαβητική σειρά τα σχολεία είτε με το όνομα, είτε με τη συντομογραφία, είτε με τον κωδικό και τέλος είτε με την περιοχή.

Aπό το μενού "Σχολεία-Με Επιλογή ΣΕΙΡΑΣ "ανοίγουμε τη φόρμα επιλογήςσειράς (εικόνες παρακάτω).

Επιλέγοντας ένα σχολείο και πατώντας το "χεράκι" ή κάνοντας διπλό κλικ με το ποντίκι πάνω σε ένα σχολείο το "στέλνουμε" δεξιά όπου δημιουργούμε τη καινούργια σειρά. Αν κάνουμε λάθος, επιλέγουμε το σχολείο στη δεξιά στήλη και το στέλνουμε πίσω (αριστερά) με το παρακάτω εικονίδιο. Αποθηκεύουμε τη νέα σειρά. Είναι απαραίτητο όλα τα σχολεία της αριστερής στήλης να μεταφερθούν στη δεξιά στήλη.

 

Διαγραφή Σχολείων [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Σχολεία-Διαγραφή Σχολείων "ανοίγουμε τη φόρμα διαγραφής ενός ή περισσοτέρων σχολείων (εικόνες παρακάτω).

Τα τυχόν σημειωθέντα σχολεία για διαγραφή -που είδαμε στη διόρθωση στοιχείων σχολείου- καθώς και αυτά που επιλέγουμε με το ποντίκι εμφανίζονται στη δεξιά στήλη "Σημειωθέντα για Διαγραφή..." και διαγράφονται με το εικονίδιο διαγραφής. Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής όλων και ακύρωσης επιλογής (τα δύο εικονίδια πάνω από τη λέξη κωδικός).

 

Χωρισμός Σχολείων σε ομάδες [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Σχολεία-Χωρισμός Σχολείων σε ομάδες" ανοίγουμε τη φόρμα χωρισμού σχολείων σε ομάδες (εικόνες παρακάτω).

Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε μαζικά τα σχολεία σε περιοχές τοποθέτησης Δντων. Επιλέγουμε περιοχή και πατάμε με το ποντίκι δαξιά του ονόματος του σχολείου που θέλουμε να συμπεριληφθεί στην ομάδα (πράσινο κουτάκι). Για να αποεπιλέξουμε ένα σχολείο πατάμε πάνω στο ΧΧΧ. Αποθηκεύουμε και προχωράμε σε επόμενη περιοχή. Μπορούμε να διαγράψουμε την ομαδοποίηση με το εικονίδιο της διαγραφής. Υπάρχει και η δυνατότητα εξαγωγής σε excel ή word.

 

Εισαγωγή Κενών σχολείων [Αρχή σελίδας]

Όπως ήδη έχουμε δει παραπάνω η εισαγωγή των κενών μπορεί να γίνει κατά την εισαγωγή ενός νέου σχολείου ή από την διόρθωση των στοιχείων ενός σχολείου ή μαζικά από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Εισαγωγή κενών ανά κλάδο και περιοχή" ή το τέταρτο εικονίδιο αριστερά οπότε ανοίγει η φόρμα της εισαγωγής των κενών.

Στη φόρμα αυτή μπορούμε να επιλέξουμε "Μεταθετική Περιοχή" ή ακόμη -με το πλήκτρο δεξιά της φόρμας- μπορούμε να επιλέξουμε και έναν ή περισσότερους κλάδους (βλέπετε εικόνες παρακάτω):

Η επιλογή των κλάδων γίνεται πατώντας διπλό κλικ πάνω στον κλάδο ή ένα κλικ και το κόκκινο βελάκι οπότε δημιουργείται η λίστα δεξιά. Σε περίπτωση λάθους, Ισχύει το ίδιο με την αντίθετη φορά. Αφού επιλέξουμε τους κλάδους που θέλουμε, πατάμε και πάλι το πλήκτρο δεξιά της φόρμας και συνεχίζουμε εισάγωντας τα κενά και τέλος αποθηκεύουμε. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής όλων των εισαχθέντων κενών με το πλήκτρο της διαγραφής δεξιά του πλήκτρου της αποθήκευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη συμπλήρωση των κενών!! Συμπληρώνουμε μόνο τα πραγματικά κενά βάζοντας μείον (-) πχ -1 και όχι αυτά που πιθανόν να προκύψουν από κάποια βελτίωση! Αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Επίσης συμπληρώνουμε τυχόν πλεονάσματα (χωρίς πρόσημο). Δηλαδή ΠΕ01 κενά 1 σημαίνει ότι περισεύει ένας Θεολόγος και επομένως σε περίπτωση που κάποιος ΠΕ01 του σχολείου φύγει με βελτίωση, δεν θα δημιουργηθεί κενό.. Τα κενά αυτά δεν παίζουν κανέναν ρόλο στην τοποθέτηση Διευθυντών! Για την τοποθέτηση Διευθυντών απλά σημειώνουμετα σχολεία που έχουν θέση Διευθυντή, από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Σημείωση σχολείων για επιλογή από Υπ. Διευθυντές".

 

Μεταφορά Σχολείων από προηγούμενο έτος [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Σχολεία-Μεταφορά Σχολείου από Προηγούμενο έτος "ανοίγουμε τη φόρμα μεταφοράς ενός ή περισσοτέρων σχολείων από προηγούμενο έτος.

Aπό το πλήκτρο δεξιά της φόρμας ανοίγουμε το παράθυρο επιλογής της διαδρομής στην οποία θα βρούμε το αρχείο που περιέχει τα σχολεία κάποιας συγκεκριμμένης χρονιάς. Το όνομα του αρχείου είναι SXOLEIA.DAT. Παράδειγμα διαδρομής: C:\PYSDE\P2004-05\SXOLEIA.DAT.

Αφού επιλέξουμε το αρχείο SXOLEIA.DAT που θέλουμε, επιλέγουμε με το ποντίκι το ή τα σχολεία που θα μεταφερθούν και ολοκληρώνουμε τη μεταφορά με το πλήκτρο "Μεταφορά" αριστερά της φόρμας.

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο