Στοιχεία ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

  1. Εισαγωγή νέου Καθηγητή
  2. Διόρθωση στοιχείων Καθηγητή
  3. Εισαγωγή Προτιμήσεων
  4. Εκτύπωση Δηλώσεων Προτιμήσεων
  5. Αλφαβητική σειρά Καθηγητών
  6. Διαγραφή Καθηγητών
  7. Σημείωση Καθηγητών - Εισαγωγή/Εξαγωγή από/σε αρχείο σε δισκέτα ή στον σκληρό
  8. Μεταφορά Καθηγητών από προηγούμενο έτος
  9. Μεταφορά Καθηγητών από αρχείο του προγράμματος των ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη παράγραφο της σελίδας.

Εισαγωγή νέου Καθηγητή [Αρχή σελίδας]

Είτε από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Νέος Καθηγητής " είτε από το εικονίδιο ΝΚ στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων ενός νέου Καθηγητή (εικόνες παρακάτω).

Συμπληρώνουμε τα γενικά στοιχεία της φόρμας. Ο πραγματικός κλάδος του συναδέλφου είναι με πράσινο χρώμα, ενώ με κόκκινο, βρίσκεται ο κλάδος συντοποθέτησης. Στο παράδειγμα παρακάτω κάποιος συνάδελφος ΠΕ20 θα τοποθετηθεί μαζί με τον κλάδο ΠΕ19. Στη συντομογραφία ειδικότητας συμπληρώνουμε μέχρι 5 χαρακτήρες πχ για έναν χημικό, μπορούμε να βάλουμε χημικ ή 02 το οποίο θα εμφανίζεται και στις καταστάσεις ως προέκταση του κλάδου δηλαδή ΠΕ04.02. Ο πίνακας κάτω δεξιά θα συμπληρωθεί αυτόματα από το πρόγραμμα μετά την πραγματοποίηση της τοποθέτησης, συνεπώς τον αφήνουμε κενό. Έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε και τις προτιμήσεις αλλά καλύτερα είναι να το κάνουμε σε επόμενη φάση από την επιλογή "Διόρθωση στοιχείων Καθηγητή" από όπου μπορούμε να συμπληρώσουμε τυχόν στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν ή να αλλάξουμε κάποια άλλα. Αποθηκεύουμε έχοντας υπόψη ότι για να ενεργοποιηθεί η επιλογή της αποθήκευσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με κόκκινο χρώμα (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Κλάδος - Μεταθ.Περιοχή - Από... ).

 

Διόρθωση στοιχείων Καθηγητή [Αρχή σελίδας]

Είτε από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Στοιχεία Καθηγητή" είτε από το εικονίδιο Στ.Κ στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα διόρθωσης των στοιχείων ενός Καθηγητή (εικόνες παρακάτω).

Η αναζήτηση καθηγητή γίνεται είτε με τον ΑΜ (βλέπε παρακάτω εικόνα), είτε -αφού ανοίξουμε τη λίστα των καθηγητών με το εικονίδιο δεξιά πριν το CLOSE- δίνοντας τα 3 πρώτα γράμματα του επιθέτου οπότε αυτόματα πηγαίνει στο πρώτο όνομα που αρχίζει με τη συγκεκριμμένη τριάδα γραμμάτων. Ε φόσον υπάρχουν πολλά ονόματα με την ίδια τριάδα και το όνομα που μας ενδιαφέρει δεν είναι το πρώτο, προχωράμε και επιλέγουμε με το ποντίκι αυτό που αναζητάμε και στη συνέχεια πατάμε ENTER ή διπλό κλικ επάνω του. Μπορούμε να αλλάξουμε όποιο στοιχείο ή στοιχεία θέλουμε και αποθηκεύουμε. Από το εικονίδιο πάνω αριστερά μπορούμε να σημειώσουμε τον καθηγητή για διαγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί από τενού "Καθηγητές-Διαγραφή Καθηγητών".

 

Εισαγωγή Προτιμήσεων [Αρχή σελίδας]

Από τη φόρμα "Στοιχεία Καθηγητή" και την επιλογή "Προτιμήσεις Σχολείων.." μπορούμε να εισάγουμε τις προτιμήσεις των Καθηγητών.

Από τo dropdown menu επιλέγω ένα σχολείο.

Κάνω κλικ με το ποντίκι στο εικονίδιο με το κόκκινο βελάκι προς τα κάτω και εισάγω το σχολείο. Συνεχίζω με το ίδιο τρόπο. Για να διαγράψω ένα σχολείο που επέλεξα κατά λάθος, το επιλέγω και πατάω το κόκκινο βελάκι προς τα πάνω.

Αν επιλέξω σχολείο που έχω ήδη επιλέξει, το πρόγραμμα με ειδοποιεί.

Για να αλλάξω τη σειρά προτιμήσεων, κάνω κλικ στο εικονίδιο αλλαγής σειράς και ενεργοποιείται η διαδικασία, γεγονός που φαίνεται και με την αλλαγή του κέρσορα.

Πατάω πάνω στον αύξοντα αριθμό μπροστά από το σχολείο που θέλω να μετακινήσω, και με πατημένο το ποντίκι, σέρνω τον κέρσορα στην νέα θέση και αφήνω το πλήκτρο του ποντικιού (drag and drop).

Συνεχίζω και κάνω όσες αλλαγές θέλω και πατώντας ξανά το πλήκτρο της αλλαγής σειράς, επιστρέφω στην κανονική κατάσταση ενώ συγχρόνως γίνεται επαναρίθμηση των σχολείων. Αποθηκεύω με το εικονίδιο της αποθήκευσης.

Εκτύπωση Δηλώσεων Προτιμήσεων [Αρχή σελίδας]

Αφού τελειώσουμε με την εισαγωγή των προτιμήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ κάθε καθηγητή από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Εκτύπωση ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ" ή από το αντίστοιχο εικονίδιο.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε Μεταθετική περιοχή, κλάδο (ΠΕ1, ΠΕ2 ...), κατηγορία (Μετάθεση, Βελτίωση, Διάθεση ΠΥΣΔΕ), τσεκάροντας το τετραγωνάκι "ανά κλάδο" τυπώνονται αλφαβητικά ανά κλάδο και τέλος -τσεκάροντας το τετραγωνάκι "έντυπο"- τυπώνουμε ένα κενό έντυπο για συμπλήρωση από τους συναδέλφους. Για την επιλογή των ονομάτων χρησιμοποιούμε το ποντίκι (ενα-ενα όνομα) ή shift+ποντίκι (μια ομάδα) ή ctrl+ποντίκι (επιλεκτικά). Κάνοντας κλικ πάνω σε επιλεγμένο όνομα το αποεπιλέγεουμε. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής όλων και ακύρωσης όλων (τα δύο εικονίδια στη μέση της φόρμας). Τέλος υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και προεπισκόπισης.

 

 

Αλφαβητική σειρά Καθηγητών [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Αλφαβητική σειρά" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα αλφαβητικής σειράς των καθηγητών (εικόνες παρακάτω).

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στις μπάρες με το χρώμα μπορούμε να βάλουμε σε αλφαβητική σειρά τους καθηγητές είτε με το ονοματεπώνυμο, είτε με τον κλάδο , είτε με την οργανική θέση και τέλος είτε με το πατρώνυμο. Αυτό μπορεί να γίνει και όταν γίνει η τοποθέτηση σε αντίθεση με τα σχολεία τα οποία μπορούν να μπουν σε αλφαβητική σειρά, μόνο εφόσον δεν έχουμε δηλώσει τις προτιμήσεις των καθηγητών.

 

Διαγραφή Καθηγητών [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Διαγραφή Καθηγητών" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα Διαγραφής των καθηγητών (εικόνες παρακάτω).

Τα τυχόν σημειωθέντα ονόματα για διαγραφή -που είδαμε στη διόρθωση στοιχείων καθηγητή- καθώς και αυτά που επιλέγουμε με το ποντίκι εμφανίζονται στη δεξιά στήλη "Σημειωθέντες για Διαγραφή..." και διαγράφονται με το εικονίδιο διαγραφής. Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής όλων και ακύρωσης επιλογής (τα δύο εικονίδια πάνω από τη λέξη κλάδος).

 

Σημείωση Καθηγητών-Εισαγωγή/Εξαγωγή από/σε αρχείο [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Σημείωση Καθηγητών" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα Σημείωσης καθηγητών (εικόνες παρακάτω).

Με το ποντίκι επιλέγουμε ή αποεπιλέγουμε ονόματα και τα αποθηκεύουμε με το εικονίδιο πάνω αριστερά. Υπάρχει δυνατότητα συνολικής επιλογής ή ακύρωσης με τα αντίστοιχα εικονίδια. Τους επιλεγέντες μπορούμε να τους εξάγουμε σε δισκέτα ή στο σκληρό μας δίσκο C:\ (αποτσεκάρουμε το hard disk για εξαγωγή σε δισκέτα) πατώντας τη δισκέτα "Σε". Επίσης μπορούμε να εισάγουμε υποψήφιους Διευθυντές από δισκέτα ή το σκληρό μας C:\ πατώντας τη δισκέτα "Από". Αποθηκεύουμε με το εικονίδιο αριστερά.

 

Μεταφορά Καθηγητών από προηγούμενο έτος [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Μεταφορά Καθηγητών από Προηγούμενο έτος" ανοίγουμε τη φόρμα μεταφοράς ενός ή περισσοτέρων καθηγητών από προηγούμενο έτος.

Aπό το πλήκτρο δεξιά της φόρμας ανοίγουμε το παράθυρο επιλογής της διαδρομής στην οποία θα βρούμε το αρχείο που περιέχει τους καθηγητές κάποιας συγκεκριμμένης χρονιάς. Το όνομα του αρχείου είναι PROFESS.DAT. Παράδειγμα διαδρομής: C:\PYSDE\P2004-05\PROFESS.DAT.

 

Αφού επιλέξουμε το αρχείο PROFESS.DAT που θέλουμε, επιλέγουμε με το ποντίκι τον ή τους καθηγητές που θα μεταφερθούν και ολοκληρώνουμε τη μεταφορά με το πλήκτρο "Μεταφορά" αριστερά της φόρμας.

 

 

Μεταφορά Καθηγητών από αρχείο του προγράμματος των ΓΡΑΦΕΙΩΝ [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών -Μεταφορά Καθηγητών από Αρχείο των ΓΡΑΦΕΙΩΝ" ανοίγουμε τη φόρμα μεταφοράς, εφ'όσον βέβαια τα ΓΡΑΦΕΙΑ ευθύνης του ΠΥΣΔΕ χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Διαχείρισης των ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Η διαδικασία γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η μεταφορά από προηγούμενα έτη.

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο