Τοποθέτηση καθηγητών

Αφού περάσαμε τα κενά των σχολείων και τις προτιμήσεις των καθηγητών, προχωρούμε στην τοποθέτηση. Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών - Τοποθέτηση καθηγητών ενός Κλάδου" ή με το πλήκτρο δίπλα στον εκτυπωτή, ανοίγουμε το παράθυρο της τοποθέτησης.

Εδώ επιλέγουμε κλάδο και περιοχή μετάθεσης από τα combo boxes πάνω δεξιά. Τα σχολεία βρίσκονται στην πρώτη οριζόντια γραμμή και από κάτω σε κατακόρυφες στήλες οι καθηγητές που τα ζητάνε, με φθίνουσα σειρά μορίων. Με μπλε χρώμα είναι οι αιτούντες βελτίωση οι οποίοι πριμοδοτούνται με 500 μόρια για τις ανάγκεςτου προγράμματος και μόνο, χωρίς φυσικά τα μόρια αυτά να φαίνονται στις τελικές καταστάσεις. Με μπορντώ χρώμα είναι οι ειδικής κατηγορίας οι οποίοι πριμοδοτούνται με 300 μόρια. Με κόκκινο χρώμα είναι οι έχοντες εντοπιότητα στο συγκεκριμμένο σχολείο, με πράσινο χρώμα οι έχοντες συνυπηρέτηση και με γαλαζοπράσινο χρώμα οι έχοντες εντοπιότητα και συνυπηρέτηση μαζί.

Γράφουμε τη πράξη του ΠΥΣΔΕ στο αντίστοιχο κουτάκι και ενεργοποιείται το πλήκτρο της τοποθέτησης με το κόκκινο βελάκι πάνω αριστερά. Το πατάμε και ταχύτατα γίνεται η τοποθέτηση (η Delphi πλεονεκτεί σε ταχύτητα έναντι της Visual Basic). Με κίτρινο χρώμα είναι οι τοποθετηθέντες στα σχολεία ενώ με γκρί χρώμα αυτοί που ζητούσαν βελτίωση και παραμένουν στην οργανική τους.

Επιλέγοντας "Προτιμήσεις Καθηγητών" έχουμε ένα πίνακα με τα ονόματα των καθηγητών και τις προτιμήσεις τους. Και πάλι με το ανάλογο χρώμα βλέπουμε την τοποθέτησή τους και αν παρέμειναν στην οργανική τους.

Και τέλος επιλέγοντας "Τοποθετήσεις στα Σχολεία.." έχουμε ένα πίνακα με τα σχολεία και με πράσινο χρώμα τους τοποθετηθέντες, στο κουτάκι των οποίων κάτω από το όνομα, υπάρχουν τα μόρια και η σειρά προτίμησης του συγκεκριμμένου σχολείου. Τα σχολεία με το έντονο φούξια χρώμα είναι αυτά στα οποία δεν τοποθετήθηκε κανένας και παραμένουν με κενό. Αποθηκεύουμε με το πλήκτρο της αποθήκευσης (πάνω αριστερά) και συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους κλάδους.

Πηγαίνοντας στη καρτέλλα κάθε καθηγητή, βλέπουμε ότι συμπληρώθηκε ο κάτω δεξιός πίνακας με τα στοιχεία της τοποθέτησης. Αν ο καθηγητής δεν τοποθετηθεί, ο πίνακας παραμένει κενός. Από εδώ μπορεί να γίνει και διόρθωση της τοποθέτησης με το "χέρι".

Συνεχίζουμε τυπώνοντας τις καταστάσεις και τα τοποθετήρια (βλέπε επόμενη ενότητα).

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο