Καταστάσεις

  1. Καταστάσεις Καθηγητών
  2. Καταστάσεις Σχολείων
  3. Καταστάσεις Σχολείων με τοποθετήσεις
  4. Εκτύπωση τοποθετηρίων

 

Καταστάσεις Καθηγητών [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών - Καταστάσεις..." ή από το εικονίδιο που βλέπετε παρακάτω (Κατάσταση Καθηγητών), εμφανίζεται πίνακας με τους καθηγητές και τα στοιχεία τους.

Μπορούμε να επιλέξουμε την εμφάνιση των καθηγητών επιλέγοντας όλους ή με αίτηση ή χωρίς αίτηση από το αντίστοιχο combo box

περιοχή μετάθεσης

με τη σειρά του αρχείου ή σειρά μορίων και τέλος κλάδο.

Η τελευταία στήλη "Σχολείο τοποθέτησης" θα είναι κενή αν δεν έχει γίνει η τοποθέτηση. Αν έχει γίνει η τοποθέτηση και η αποθήκευση της τοποθέτησης, η στήλη αυτή θα έχει τις εξής ενδείξεις:

  1. Το όνομα του σχολείου που τοποθετείται κάποιος,
  2. "Οχι κενό" εφόσον ζήτησε βελτίωση και παραμένει στην οργανική του,
  3. "Χωρίς αίτηση" εφόσον δεν έχει κάνει αίτηση,
  4. "Στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ" εφόσον δεν τοποθετήθηκε και δεν υπάρχει κενό μετά τις τοποθετήσεις και τέλος
  5. "Συμπληρωματική αίτηση " εφόσον δεν τοποθετήθηκε και υπάρχει κενό μετά τις τοποθετήσεις το οποίο δεν είχε ζητήσει ο συγκεκριμένος συνάδελφος.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε "Κατάσταση με προτιμήσεις.."

Από τα εικονίδια execel και word

έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε τις παραπάνω καταστάσεις σε αρχεία excel και word αντίστοιχα για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Καταστάσεις Σχολείων [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Σχολεία - Καταστάσεις Σχολείων" ή από το εικονίδιο που βλέπετε παρακάτω (Κατάσταση Σχολείων), εμφανίζεται πίνακας με τα σχολεία.

Μπορούμε να επιλέξουμε περιοχή μετάθεσης, να τα εξάγουμε σε αρχείο EXCEL ή σε αρχείο Word, να τα τυπώσουμε ή να κάνουμε προεπισκόπιση της εκτύπωσης.

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε κατάσταση κενών των σχολείων ανά κλάδο ή συνολικά όλους τους κλάδους, να τα εξάγουμε σε αρχείο EXCEL ή σε αρχείο Word, να τα τυπώσουμε ή να κάνουμε προεπισκόπιση της εκτύπωσης. Τέλος μπορούμε να διαγράψουμε τα κενά με το εικονίδιο διαγραφής (με το ψαλίδι).

 

Καταστάσεις Σχολείων με τοποθετήσεις [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών - Κατάσταση Σχολείων με τις τοποθετήσεις.. " ή από το εικονίδιο που βλέπετε παρακάτω (Κατάσταση Σχολείων με τις τοποθετήσεις), εμφανίζεται πίνακας με τα σχολεία και τους καθηγητές που ζητούν τα συγκεκριμένα σχολεία.

Με κίτρινο χρώμα είναι οι τοποθετηθέντες στα σχολεία, ενώ με το έντονο φούξια χρώμα είναι τα σχολεία στα οποία δεν τοποθετήθηκε κανένας και παραμένουν με κενό.

Μπορούμε να επιλέξουμε περιοχή μετάθεσης, να τα εξάγουμε σε αρχείο EXCEL ή σε αρχείο Word, να τα τυπώσουμε ή να κάνουμε προεπισκόπιση της εκτύπωσης

.

 

 

Εκτύπωση Τοποθετηρίων [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών - Εκτυπώσεις των τοποθετηρίων.. " ή από το εικονίδιο του εκτυπωτή που βλέπετε παρακάτω (Εκτύπωση ΤΟΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ), εμφανίζεται η φόρμα εκτύπωσης των τοποθετηρίων..

Μπορούμε να επιλέξουμε την εκτύπωση όλων ή ανά κλάδο ή ενός συγκεκριμένου κλάδου, μιας περιοχής μετάθεσης, πράξη του ΠΥΣΔΕ ή και εκτύπωση εντύπου μόνο. Επιλέγουμε τα ονόματα των καθηγητών είτε όλων με το εικονίδιο με το κόκκινο "ν" ή με το ctrl ή το shift και το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Μπορούμε επίσης να ακυρώσουμε την επιλογή ονομάτων με το εικονίδιο δίπλα στο κόκκινο "ν".

Εκτυπώνουμε ή κάνουμε προεπισκόπιση του τοποθετηρίου, με τα αντίστοιχα πλήκτρα πάνω και αριστερά της φόρμας.

 

 

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο