ΝΕΟ! Εισαγωγή καθηγητών, σχολείων και Υποψηφίων Διευθυντών από αρχείο Excel

  1. Εισαγωγή ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ από αρχείο EXCEL
  2. Εισαγωγή ΣΧΟΛΕΙΩΝ από αρχείο EXCEL
  3. Εισαγωγή ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ από αρχείο EXCEL

Καθηγητές [Αρχή σελίδας]

Η σειρά που θα ακολουθήσουμε θα πρέπει να είναι η εξής: Από τη φόρμα "Στοιχεία ΠΥΣΔΕ" εισάγουμε με πληκτρολόγηση τις περιοχές (Δήμους) και τις μεταθετικές περιοχές πχ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ, Β' ΠΕΙΡΑΙΑ κλπ. Στη συνέχεια εισάγουμε από το αρχείο Excel τα σχολεία (βλέπε και στο τέλος της σελίδας) έχοντας υπόψη ότι αν δεν έχουμε τη συντομογραφία του σχολείου, η εισαγωγή ΔΕΝ γίνεται! Επίσης πρέπει το λεκτικό των περιοχών στο αρχείο Excel θα πρέπει να συμπίπτει με το λεκτικό των περιοχών που πληκτρολογήσαμε στη φόρμα "στοιχεία ΠΥΣΔΕ" και η μεταθετική περιοχή καθώς και η περιοχή τοποθέτησης Διευθυντών, θα υποδηλώνεται με τον αριθμό 1 ή 2 ή 3 κλπ. Τέλος θα κάνουμε την εισαγωγή των καθηγητών για την οποία ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες παρακάτω.

Από το μενού "Τοποθετήσεις Καθηγητών - Εισαγωγή Στοιχείων Καθηγητών από αρχείο EXCEL." εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής καθηγητών από αρχείο Excel.

Από το πλήκτρο 1 βρίσκουμε τη διαδρομή του αρχείου excel (στο σκληρό μας ή το φλασάκι ή δισκέτα). Στο 2 βάζουμε τον αριθμό φύλλου στο οποίο έχουμε τα στοιχεία για ανάγνωση. Στο 3 τον αριθμό γραμμής στην οποία βρίσκεται ο πρώτος καθηγητής και τέλος αποτσεκάρουμε την επιλογή 4 "Σε Κεφαλαία..." ώστε να είναι οι χαρακτήρες ακριβώς όπως στο Excel.

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τον πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της φόρμας, με τους αριθμούς της στήλης που βρίσκεται κάθε στοιχείο στο φύλλο excel. Έτσι για παράδειγμα αν ο αριθμός μητρώου βρίσκεται στην 4η στήλη συμπληρώνουμε στη φόρμα τον αριθμό 4, αν το ΑΦΜ είναι στην 5η στήλη βάζουμε στη φόρμα τον αριθμό 5 κλπ. Με το πράσινο πλήκτρο δεξιά, μπορώ να αποθηκεύσω στη μνήμη την σειρά αυτή των αριθμών και με το γαλάζιο πλήκτρο να την ανακτήσω οποιαδήποτε στιγμή. Μπορώ να κάνω εισαγωγή όσων στοιχείων έχω διαθέσιμα: από ένα ή δύο ή τρία ή όλα όσα περιλαμβάνει η φόρμα εισαγωγής. Θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται ο ΑΜ του καθηγητή! Σε αντίθετη περίπτωση, δεν γίνεται η εισαγωγή! Κάποιες διευκρινίσεις: Στο φύλλο excel πρέπει να έχω στο φύλο του καθηγητή το γράμμα Α ή Γ (άνδρας-γυναίκα), στον κλάδο ΠΕ01 ή ΠΕ02 κλπ., στον βαθμό το γράμμα Α ή Β ή Γ κλπ, στο είδος το γράμμα Μ (από μετάθεση) ή Β (από βελτίωση) ή Δ (από διάθεση), στην ειδική κατηγορία το γράμμα Ν ή Ο (ναι-οχι), στη μεταθ. περιοχή τον αριθμό 1, 2, 3 κλπ, στη συντομογραφία ειδικότητας μέχρι 5 χαρακτήρες οι οποίοι θα εμφανίζονται στην εκτύπωση των καταστάσεων ως θέμα του κλάδου (για παράδειγμα αν ο κλάδος είναι ΠΕ4 και η συντομογραφία της ειδικότητας 02 στην κατάσταση θα εμφανισθεί ΠΕ04.02 και τέλος στην οργανική, εντοπιότητα και συνυπηρέτηση ακριβώς το λεκτικό που χρησιμοποιήσαμε όταν κάναμε την εισαγωγή των περιοχών και των σχολείων στο πρόγραμμα. Αν το λεκτικό δεν συμπίπτει 100%, τα 3 αυτά στοιχεία δεν θα εμφανιστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πρώτη σειρά του φύλλου Excel με τα στοιχεία δεν θα πρέπει να είναι κενή!! Οπότε ή βάζετε στην πρώτη σειρά τίτλους ή ξεκινάτε με το πρώτο όνομα καθηγητή!

Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο με το κόκκινο ν και περιμένουμε μέχρι να διαβαστούν όλα τα στοιχεία από το φύλλο excel (ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου και την ταχύτητα του υπολογιστή σας).

Μόλις τελειώσει η ανάγνωση, εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία όλων των καθηγητών (στο παράδειγμα έβαλα ένα μόνο όνομα). Αφού ελέγξω αν η ανάγνωση των στοιχείων έγινε με τη σωστή σειρά των στοιχείων, πατάω το πλήκτρο της αποθήκευσης.

Εννοείται ότι όσα στοιχεία μου λείπουν από κάθε καθηγητή, μπορώ να τα εισάγω με πληκτρολόγηση, όποια στιγμή θέλω από την καρτέλλα με τα στοιχεία του. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν έχω εισάγει κάποιο από τα στοιχεία της καρτέλλας με κόκκινο χρώμα (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-κλάδος-Μεταθ. περιοχή-Από..) δεν θα ενεργοποιείται η επιλογή της αποθήκευσης. Συνεπώς για να εισάγω πχ τις προτιμήσεις του καθηγητή και να μπορώ να τις αποθηκεύσω, θα πρέπει να συμπληρώσω τα υποχρεωτικά πεδία.

 

Σχολεία [Αρχή σελίδας]

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την εισαγωγή των σχολείων. Η φόρμα ανοίγει από το μενού "Σχολεία - Εισαγωγή στοιχείων Σχολείων από αρχείο EXCEL". Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι αν δεν έχουμε τη συντομογραφία του σχολείου, η εισαγωγή ΔΕΝ γίνεται! Επίσης στο φύλλο excel πρέπει να έχω στον Δήμο ακριβώς το λεκτικό που χρησιμοποιήσαμε όταν κάναμε την εισαγωγή των περιοχών, στον τύπο Σχολείου μία από τις επιλογές "ΓΥΜΝΑΣΙΑ" ή "ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΑ" ή "ΕΠΑΛ" ή "ΕΠΑΣ" ή "ΣΕΚ ", στη μεταθ. περιοχή και Περιοχή Τοποθ. Διευθυντών τον αριθμό 1, 2, 3 κλπ και τέλος στις επιλογές Πειραματικό, Ειδ. Αγωγής και Μουσικό το γράμμα Ν ή Ο (ναι-οχι).

 

Υποψήφιοι Διευθυντές [Αρχή σελίδας]

Ακολουθούμε και πάλι την ίδια διαδικασία . Η φόρμα ανοίγει από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Εισαγωγή στοιχείων Διευθυντών από αρχείο EXCEL". Αντίθετα από την εισαγωγή των καθηγητών για τοποθέτηση από διάθεση ή βελτίωση, το πεδίο της οργανικής θέσης των υποψήφιων Διευθυντών μπορεί να είναι οποιοδήποτε λεκτικό επειδή δεν παίζει κανένα ρόλο στην τοποθέτηση και είναι ένα απλό text label. Θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται ο ΑΜ του Υποψηφίου! Σε αντίθετη περίπτωση, δεν γίνεται η εισαγωγή!

 

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο