Τοποθέτηση ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 1. Εισαγωγή νέου Υποψηφίου Διευθυντή
 2. Διόρθωση στοιχείων Υποψηφίου Διευθυντή
 3. Εισαγωγή Μορίων αναλυτικά - Επιλογών Σχολείων
 4. Εκτύπωση πίνακα μορίων - επιλογών
 5. Αλφαβητική σειρά Υποψηφίων Διευθυντών
 6. Διαγραφή Υποψηφίων Διευθυντών
 7. Σημείωση Υποψηφίων Διευθυντών - Εισαγωγή/Εξαγωγή από/σε αρχείο στον σκληρό ή σε δισκέτα
 8. Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από προηγούμενο έτος
 9. Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από αρχείο του προγράμματος των ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 10. Τοποθέτηση Υποψηφίων Διευθυντών
 11. Καταστάσεις

Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη παράγραφο της σελίδας.

Εισαγωγή νέου Υποψήφιου Διευθυντή [Αρχή σελίδας]

Η εισαγωγή στοιχείων υποψηφίων Διευθυντών μπορεί να γίνει είτε με πληκτρολόγηση των στοιχείων, είτε μαζικά με ανάγνωση αρχείου EXCEL που περιέχει τα στοιχεία. Για την πρώτη περίπτωση, είτε από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών -Νέος Υποψήφιος Διευθυντής" είτε από το εικονίδιο ΝΔ στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων ενός νέου Υποψήφιου Διευθυντή (εικόνες παρακάτω).

Συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία του Υποψηφίου. Το πεδίο "Ο Εκπαιδευτικός έκανε ΑΙΤΗΣΗ" καθώς και οι υπόλοιποι πίνακες με πράσινο χρώμα, θα συμπληρωθούν αυτόματα από το πρόγραμμα, μετά την εισαγωγή των μορίων αναλυτικά και την εισαγωγή των προτιμήσεων. Ο τελευταίος πίνακας με μπλε χρώμα κάτω δεξιά, συμπληρώνεται από το πρόγραμμα μετά την πραγματοποίηση της τοποθέτησης, συνεπώς τον αφήνουμε κενό. Έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τα μόρια και τις προτιμήσεις τώρα, αλλά καλύτερα είναι να το κάνουμε σε επόμενη φάση από την επιλογή "Στοιχεία Υποψηφίου Διευθυντή" από όπου μπορούμε να συμπληρώσουμε τυχόν στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν ή να αλλάξουμε κάποια άλλα. Αποθηκεύουμε έχοντας υπόψη ότι για να ενεργοποιηθεί η επιλογή της αποθήκευσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με κόκκινο χρώμα (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Φύλο - Κλάδος).

 

Διόρθωση στοιχείων Υποψήφιου Διευθυντή [Αρχή σελίδας]

Είτε από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών -Στοιχεία Υποψηφίων Διευθυντών" είτε από το εικονίδιο Στ.Δ. στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα εισαγωγής και διόρθωσης των στοιχείων ενός Υποψήφιου Διευθυντή (εικόνες παρακάτω).

Η αναζήτηση του υποψήφιου γίνεται είτε με τον ΑΜ (βλέπε παρακάτω εικόνα), είτε -αφού ανοίξουμε τη λίστα των υποψηφίων με το εικονίδιο δεξιά πριν το CLOSE- δίνοντας τα 3 πρώτα γράμματα του επιθέτου, οπότε αυτόματα πηγαίνει στο πρώτο όνομα που αρχίζει με τη συγκεκριμμένη τριάδα γραμμάτων. Ε φόσον υπάρχουν πολλά ονόματα με την ίδια τριάδα και το όνομα που μας ενδιαφέρει δεν είναι το πρώτο, προχωράμε και επιλέγουμε με το ποντίκι αυτό που αναζητάμε και στη συνέχεια πατάμε ENTER ή διπλό κλικ επάνω του. Μπορούμε να αλλάξουμε όποιο στοιχείο ή στοιχεία θέλουμε και αποθηκεύουμε. Από το εικονίδιο πάνω αριστερά μπορούμε να σημειώσουμε τον υποψήφιο για διαγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Διαγραφή Υποψηφίων Διευθυντών".

 

Εισαγωγή Μορίων αναλυτικά - Προτιμήσεων Σχολείων [Αρχή σελίδας]

Από τη φόρμα "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Στοιχεία Υποψηφίων Διευθυντών" και την επιλογή "Ανάλυση κατηγοριών Μορίων" μπορούμε να εισάγουμε αναλυτικά τα μόρια του υποψηφίου και να τα αποθηκεύσουμε. Υπόψη ότι το πεδίο "Άσκηση Διοικ. Καθηκόντων και Καθ. Έργου" υπολογίζεται αυτόματα από τα 4 πεδία που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. Τα σύνολα ενημερώνονται άμεσα και χωρίς άλλη ενέργεια ενώ συγχρόνως ενημερώνεται και ο πίνακας "ΜΟΡΙΑ κατά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ" που βρίσκεται μπροστά στα "Γενικά Στοιχεία". ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν συμπληρωθούν τα μόρια της κατηγορίας "Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση", το μήνυμα "Ο Υποψ. Διευθυντής ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ της ΕΠΙΛΟΓΗΣ" παραμένει και το πρόγραμμα ΔΕΝ τοποθετεί τον συγκεκριμένο Υποψήφιο!

Για την εισαγωγή των προτιμήσεων Σχολείων του υποψηφίου Διευθυντή, επιλέγω από την καρτέλλα των στοιχείων την επιλογή "Προτιμήσεις Σχολείων". Προσέξτε ότι στο πάνω μέρος της καρτέλλας όπως επίσης και δεξιά, υπάρχει το όνομα του υποψηφίου για να είμαστε βέβαιοι ότι περνάμε τις σωστές προτιμήσεις, στο σωστό όνομα. Πρώτα απ' όλα, επιλέγω τις Περιοχές Τοποθέτησης που ζητάει ο υποψήφιος, και αποθηκεύω. Στη συνέχεια, από τo dropdown menu επιλέγω ένα σχολείο.

Κάνω κλικ με το ποντίκι στο εικονίδιο με το κόκκινο βελάκι προς τα κάτω και εισάγω το σχολείο. Συνεχίζω με το ίδιο τρόπο. Για να διαγράψω ένα σχολείο που επέλεξα κατά λάθος, το επιλέγω και πατάω το κόκκινο βελάκι προς τα πάνω.

Αν επιλέξω σχολείο που έχω ήδη επιλέξει, το πρόγραμμα με ειδοποιεί.

Για να αλλάξω τη σειρά προτιμήσεων, κάνω κλικ στο εικονίδιο αλλαγής σειράς και ενεργοποιείται η διαδικασία, γεγονός που φαίνεται και με την αλλαγή του κέρσορα.

Πατάω πάνω στον αύξοντα αριθμό μπροστά από το σχολείο που θέλω να μετακινήσω, και με πατημένο το ποντίκι, σέρνω τον κέρσορα στην νέα θέση και αφήνω το πλήκτρο του ποντικιού (drag and drop).

Συνεχίζω και κάνω όσες αλλαγές θέλω και πατώντας ξανά το πλήκτρο της αλλαγής σειράς, επιστρέφω στην κανονική κατάσταση ενώ συγχρόνως γίνεται επαναρίθμηση των σχολείων. Αποθηκεύω με το εικονίδιο της αποθήκευσης.

Εκτύπωση Πίνακα Μορίων - Επιλογών [Αρχή σελίδας]

Αφού τελειώσουμε με την εισαγωγή των μορίων και των προτιμήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ κάθε υποψήφιου Διευθυντή καθώς και τα ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών -Εκτύπωση Ατομικού Πίνακα Μοριοδότησης-Επιλογών " ή από το αντίστοιχο εικονίδιο.

Για την επιλογή των ονομάτων χρησιμοποιούμε το ποντίκι (ενα-ενα όνομα) ή shift+ποντίκι (μια ομάδα) ή ctrl+ποντίκι (επιλεκτικά). Κάνοντας κλικ πάνω σε επιλεγμένο όνομα το αποεπιλέγεουμε. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής όλων και ακύρωσης όλων (τα δύο εικονίδια στη μέση της φόρμας). Μπορούμε επίσης να τυπώσουμε και τον πίνακα με τα επιλεχθέντα σχολεία ή μόνον έντυπο, τσεκάροντας τα αντίστοιχα εικονίδια. Τέλος υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και προεπισκόπισης.

 

 

Αλφαβητική σειρά Καθηγητών [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Αλφαβητική σειρά Υποψηφίων Διευθυντών" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα αλφαβητικής σειράς των υποψηφίων Διευθυντών (εικόνες παρακάτω).

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στις μπάρες με το χρώμα μπορούμε να βάλουμε σε αλφαβητική σειρά τους υποψήφιους Διευθυντές είτε με το ονοματεπώνυμο, είτε με τον κλάδο , είτε με την οργανική θέση και τέλος είτε με το πατρώνυμο. Αυτό μπορεί να γίνει και όταν γίνει η τοποθέτηση σε αντίθεση με τα σχολεία τα οποία μπορούν να μπουν σε αλφαβητική σειρά, μόνο εφόσον δεν έχουμε δηλώσει τις προτιμήσεις των καθηγητών.

 

Διαγραφή Υποψηφίων Διευθυντών [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Διαγραφή Υποψηφίων Διευθυντών" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα Διαγραφής των υποψηφίων Διευθυντών (εικόνες παρακάτω).

Τα τυχόν σημειωθέντα ονόματα για διαγραφή -που είδαμε στη διόρθωση στοιχείων υποψηφίου Διευθυντή- καθώς και αυτά που επιλέγουμε με το ποντίκι εμφανίζονται στη δεξιά στήλη "Σημειωθέντες για Διαγραφή..." και διαγράφονται με το εικονίδιο διαγραφής. Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής όλων και ακύρωσης επιλογής (τα δύο εικονίδια πάνω από τη λέξη κλάδος).

 

Σημείωση Υποψηφίων Διευθυντών - Εισαγωγή/Εξαγωγή από/σε αρχείο [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Σημείωση Υποψηφίων Διευθυντών" στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα Σημείωσης υποψηφίων Διευθυντών (εικόνες παρακάτω).

Με το ποντίκι επιλέγουμε ή αποεπιλέγουμε ονόματα και τα αποθηκεύουμε με το εικονίδιο πάνω αριστερά. Υπάρχει δυνατότητα συνολικής επιλογής ή ακύρωσης με τα αντίστοιχα εικονίδια. Τους επιλεγέντες μπορούμε να τους εξάγουμε σε δισκέτα ή στο σκληρό μας δίσκο C:\ (αποτσεκάρουμε το hard disk για εξαγωγή σε δισκέτα) πατώντας τη δισκέτα "Σε". Επίσης μπορούμε να εισάγουμε υποψήφιους Διευθυντές από δισκέτα ή το σκληρό μας C:\ πατώντας τη δισκέτα "Από". Αποθηκεύουμε με το εικονίδιο αριστερά.

 

Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από προηγούμενο έτος [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από Προηγούμενο έτος" ανοίγουμε τη φόρμα μεταφοράς ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων Διευθυντών από προηγούμενο έτος.

Aπό το πλήκτρο δεξιά της φόρμας ανοίγουμε το παράθυρο επιλογής της διαδρομής στην οποία θα βρούμε το αρχείο που περιέχει τους υποψήφιους Διευθυντές κάποιας συγκεκριμμένης χρονιάς. Το όνομα του αρχείου είναι DIRECTEURS.DAT. Παράδειγμα διαδρομής: C:\PYSDE\P2004-05\DIRECTEURS.DAT

Αφού επιλέξουμε το αρχείο DIRECTEURS.DAT που θέλουμε, επιλέγουμε με το ποντίκι τον ή τους υποψηφίους Διευθυντές που θα μεταφερθούν και ολοκληρώνουμε τη μεταφορά με το πλήκτρο "Μεταφορά" αριστερά της φόρμας.

 

 

Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από αρχείο του προγράμματος των ΓΡΑΦΕΙΩΝ [Αρχή σελίδας]

Aπό το μενού "Τοποθετήσεις Διευθυντών - Μεταφορά Υποψηφίων Διευθυντών από Αρχείο των ΓΡΑΦΕΙΩΝ" ανοίγουμε τη φόρμα μεταφοράς, εφ'όσον βέβαια τα ΓΡΑΦΕΙΑ ευθύνης του ΠΥΣΔΕ χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Διαχείρισης των ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Η διαδικασία γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η μεταφορά από προηγούμενα έτη.

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο