Οδηγίες για την έκδοση Αποτελεσμάτων Φοίτησης Γυμνασίου

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης θα πρέπει να έχουν περαστεί οι απουσίες κάθε μαθητή, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά. Στη περίπτωση που κάποιος μαθητής φοιτούσε και κάποια στιγμή διέκοψε τη φοίτηση ή δεν φοίτησε καθόλου, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός στην καρτέλα του. Σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει μαθητής -πλην αυτών που έφυγαν με μεταγραφή- χωρίς να έχουν περαστεί οι απουσίες του ή χωρίς να σημειωθεί ότι "Διέκοψε τη φοίτηση..." ή ως "Ουδόλως φοιτήσας...".

     1. Αρχικές ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ
     2. Εξαγωγή Αποτελεσμάτων ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα...

 

Αρχικές ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ [Αρχή σελίδας]

  1. Αρχικές ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  2. Σημείωση διακοπής φοίτησης ή ουδόλως φοιτησάντων
  3. Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
  4. Δικαιολόγηση των απουσιών ανά ημέρα
  5. Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Επιλέξτε από το παραπάνω μενού για να μεταβείτε στην αντίστοιχη παράγραφο της σελίδας.

Αρχικές ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ [Αρχή σελίδας]

Ξεκινάμε το πρόγραμμα και είτε από το μενού "Λοιπές εργασίες-Ρυθμίσεις του προγράμματος" είτε από το εικονίδιο R δεξιά στην κεντρική οθόνη, ανοίγουμε τη φόρμα των ρυθμίσεων του προγράμματος (εικόνες παρακάτω).

Διορθώνουμε, αν χρειάζεται, τα όρια των απουσιών καθώς και τα όρια των τριμήνων (με κίτρινο χρώμα στην εικόνα παρακάτω), τσεκάρουμε την επιλογή "Απουσίες Αναλυτικά ανά ημέρα" (γαλάζιο χρώμα) εάν θέλουμε να εισάγουμε τις απουσίες καθημερινά ή αποτσεκάρουμε εάν θέλουμε να τις εισάγουμε συγκεντρωτικά και αποθηκεύουμε (πάνω αριστερά ροζ χρώμα). Χρήσιμο είναι να έχετε την "Εμφάνιση συμβουλών βοήθειας" τσεκαρισμένη. Σε κάθε σχολική χρονιά μπορούμε να επιλέγουμε διαφορετικά χρώματα στις φόρμες από τις 3 μπάρες των χρωμάτων. Έτσι κάθε σχολική χρονιά θα είναι εύκολα ευδιάκριτη.

Στη συνέχεια από την επόμενη επιλογή, Όρια Αποτελεσμάτων, καθορίζουμε τα όρια για την προαγωγή των διαφόρων κατηγοριών μαθητών, οι οποίοι υστερούν σε 1 έως 4 μαθήματα. Οι ρυθμίσεις αυτές, θα μας χρησιμεύσουν στα αποτελέσματα επίδοσης.

 

Σημείωση διακοπής φοίτησης-Ουδόλως φοιτήσαντες [Αρχή σελίδας]

Eίτε από το μενού "Στοιχεία-Στοιχεία Μαθητή..." είτε από το εικονίδιο της παρακάτω εικόνας, ανοίγουμε τη φόρμα των στοιχείων ενός μαθητή.

Βρίσκουμε τον μαθητή που μας ενδιαφέρει και επιλέγουμε "1η Εγγραφή-Ειδικές Εξετάσεις" (κίτρινο χρώμα). Τσεκάρουμε κάτω δεξιά αναλόγως αν διέκοψε τη φοίτηση ή αν είναι ουδόλως φοιτήσας και συμπληρώνουμε την ημερομηνία από πότε (πράσινο). Μπορούμε να διαγράψουμε τη διακοπή φοίτησης από το εικονίδιο διαγραφής. Αποθηκεύουμε (γαλάζιο).

 

Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ [Αρχή σελίδας]

Από το μενού "Απουσίες-Εισαγωγή Απουσιών Αναλυτικά", ανοίγουμε τη φόρμα της εισαγωγής των απουσιών αναλυτικά ανά ημέρα (εικόνες παρακάτω).

Επιλέγουμε τάξη, τμήμα, ημερομηνία και με το ποντίκι επιλέγουμε όλα τα ονόματα που έχουν απουσίες την συγκεκριμένη ημέρα. Στο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχουν οδηγίες για την εισαγωγή των απουσιών. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει και με το ποντίκι κάνοντας κλικ σε κάθε ώρα απουσίας. Με ένα δεύτερο κλικ του ποντικιού σε μια ήδη καταχωρημένη απουσία, τη διαγράφουμε. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα F2 έως F8 για την εισαγωγή μιας ώρας πχ το F3 θα μας βάλει μια απουσία την τρίτη ώρα στον μαθητή που βρίσκεται ο κέρσορας εκείνη τη στιγμή. Αποθηκεύουμε με το πλήκτρο αποθήκευσης (δισκέτα πάνω αριστερά) ή με το πλήκτρο F1.

Όταν κάνουμε εισαγωγή απουσιών αναλυτικά και θέλουμε να περάσουμε απουσίες από μετεγγραφή, επιλέγουμε από το μενού "Απουσίες-Απουσίες από Μετεγγραφή" και ανοίγει η φόρμα εισαγωγής από Μετεγγραφή. Καταχωρούμε τις απουσίες και αποθηκεύουμε.

 

Δικαιολόγηση απουσιών ανά ημέρα [Αρχή σελίδας]

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών από το μενού "Απουσίες-Δικαιολόγηση Απουσιών", ανοίγουμε τη φόρμα δικαιολόγησης των απουσιών. Επιλέγουμε τάξη-τμήμα (μπορούμε και να μην επιλέξουμε τμήμα), όνομα μαθητή, ημέρα απουσίας για δικαιολόγηση (κίτρινο χρώμα), ποιος δικαιολογεί (πράσινο χρώμα) και αποθηκεύουμε (ροζ χρώμα). Συνεχίζουμε με τον ίδιο μαθητή ή άλλον μαθητή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η δικαιολόγηση γίνεται μία-μία ημέρα! Για να διαγράψουμε μία δικαιολόγηση, επιλέγουμε την ημέρα από τον πίνακα των δικαιολογημένων απουσιών (στη μέση της φόρμας) και πατάμε το εικονίδιο της διαγραφής. Υπάρχει και η δυνατότητα δικαιολόγησης μόνο ωρών σε μία ημέρα.

 

Εισαγωγή ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ [Αρχή σελίδας]

Αποτσεκάρουμε από τις ρυθμίσεις την επιλογή "Απουσίες Αναλυτικά ανά Ημέρα.." και από το μενού "Απουσίες-Εισαγωγή απουσιών τριμήνου", ανοίγουμε τη φόρμα εισαγωγής των απουσιών συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο και από μεταγραφή (προσέξτε ότι το μενού "Απουσίες" διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής των απουσιών που επιλέγουμε από τη φόρμα των ρυθμίσεων).

Επιλέγουμε Τάξη-τμήμα, τρίμηνο ή από Μετεγγραφή και εισάγουμε τις απουσίες ανά μαθητή και ανά κατηγορία. Αποθηκεύουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ξεκινήσαμε να περνάμε τις απουσίες αναλυτικά και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο σταματήσαμε, μπορούμε να αλάξουμε τον τρόπο εισαγωγής από τις ρυθμίσεις και να συνεχίσουμε να τις περνάμε συγκεντρωτικά. Το πρόγραμμα θα αθροίσει όσες περάσαμε αναλυτικά με αυτές που θα περάσουμε συγκεντρωτικά. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Δηλαδή αν περάσαμε το 1ο τρίμηνο συγκεντρωτικά, μπορούμε αν θέλουμε στη συνέχεια να τις περνάμε αναλυτικά.

[Αρχή σελίδας]

Home προηγούμενο επόμενο