Νέα Έκδοση 5.00 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

24-04-10

Προστέθηκε στο about η φωτογραφία του Δημήτρη.
Προστέθηκαν οι κλάδοι ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ40.
Όλες οι εξαγωγές σε αρχεία excel γίνονται πλέον formated.
Άλλαξε η αισθητική του προγράμματος με αλλαγή γραμματοσειράς και font style.
Προστέθηκαν συντμήσεις πληκτρολογίου ως εξής:
Νέος καθηγητής                          ctrl+N
Στοιχεία καθηγητή                       ctrl+S
Καταστάσεις                                ctrl+K
Αλφαβητική σειρά καθηγητών    ctrl+A
Διαγραφή καθηγητών                 ctrl+D
Εισαγωγή στοιχείων από excel  ctrl+E
Νέο Σχολείο                                ctrl+shift+N
Στοιχεία Σχολείου                       ctrl+shift+S
Καταστάσεις Σχολείων               ctrl+shift+K
Αλφαβητική σειρά Σχολείων      ctrl+shift+A
Διαγραφή Σχολείων                   ctrl+shift+D
Εισαγωγή στοιχείων από excel  ctrl+shift+E
Στα στοιχεία του ΠΥΣΔΕ συμπληρώνουμε την συντόμευση του Υπ. Παιδείας: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. η οποία εμφανίζεται σε όλες τις εκτυπώσεις.
Αλλαγή του αριθμού της κύριας έκδοσης (2.x, 3.x, 4.x, 5.00) γίνεται όταν γίνεται αλλαγή στη γραμμογράφηση των αρχείων .DAT Στην έκδοση αυτή αλλάζει η γραμμογράφηση του αρχείου SXOLEIA.DAT, γίνεται όμως εσωτερικά, χωρίς να χρειάζεται να τρέξουμε κάποιο ιδιαίτερο αρχείο exe όπως γινόταν με τις αναβαθμίσεις 2.x, 3.x, 4.x Αρκεί να έχουμε την έκδοση 4.x εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας. Μόλις ξεκινήσουμε το πρόγραμμα της έκδοσης 5.00, "ανιχνεύει" τη γραμμογράφηση του αρχείου SXOLEIA.DAT και -εφόσον είναι της έκδοσης 4.x- την μετατρέπει ΜΟΝΙΜΑ, αυτόματα σε έκδοση 5.00.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 5.00 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 5.00. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 5.00, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.x! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 5.00 PPysdeUpdate500.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

 

Νέα Έκδοση 4.53 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

24-03-09
Η ρουτίνα Τοποθέτησης από Βελτίωση και Μετάθεση ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ως είχε!

Διορθώθηκε η εισαγωγή προτιμήσεων από αρχείο EXCEL. Μετά την εισαγωγή μπορούμε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ να κάνουμε τοποθέτηση χωρίς προηγουμένως να αποθηκεύσουμε ΚΑΘΕ καρτέλα καθηγητή!
Υπενθυμίζεται ότι οι προτιμήσεις στο EXCEL δηλώνονται αριθμητικά πχ 5,12,1,35 κλπ δηλαδή 1η προτίμηση το 5ο σχολείο, 2η προτίμηση το 12ο σχολείο κλπ.

Στα στοιχεία καθηγητή, το πεδίο 'Κωδικός Ειδικότητας' δέχεται 2 αριθμητικούς χαρακτήρες πχ 01, 02, 03 κλπ. Επίσης κατά την εισαγωγή των στοιχείων καθηγητών από αρχείο EXCEL αντί της ειδικότητας ολογράφως, γίνεται πλέον εισαγωγή του Κωδικού Ειδικότητας!

Διορθώθηκε στις 'Καταστάσεις Σχολείων...' στο TAB 'Κενά Σχολείων', η προεπισκόπιση και η εκτύπωση (έβγαζε μήνυμα λάθους).

Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην 'Τοποθέτηση καθηγητών ενός κλάδου...' στο TAB 'τοποθετήσεις στα σχολεία' και έγινε τροποποίηση της εμφάνισης των κενών (Πραγματικά - Πιθανά - Συνολικά).


Προστέθηκαν:

Ο νέος λογότυπος του ΥΠΕΠΘ στις εκτυπώσεις.

Στην εισαγωγή κενών, πλήκτρο για την εξαγωγή των κενών σε αρχείο CSV.

Στην κατάσταση καθηγητών νέο TAB 'Κατάσταση Όλων των Στοιχείων...' και πλήκτρο για εξαγωγή των στοιχείων σε αρχείο CSV.

Στα 'Στοιχεία Γραφείου...' νέο TAB 'Ρυθμίσεις Προγράμματος...' με δύο νέες επιλογές CAPSLOCK ON-OFF και NUMSLOCK ON-OFF.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.53 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.53. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.53, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.x! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.53 PPysdeUpdate453.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

 

Νέα Έκδοση 4.52 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

21-05-08
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ από ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην τοποθέτηση του κλάδου ΠΕ04 κατά ειδικότητα (.01, .02 κλπ), η οποία εμφανίστηκε ΜΟΝΟ στα ΠΥΣΔΕ που επέλεξαν να κάνουν τοποθέτηση του κλάδου ΠΕ04, στα μεν Γυμνάσια χωρίς διάκριση των ειδικοτήτων, στα δε Λύκεια τοποθέτηση σύμφωνα με τις ειδικότητες ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03 κλπ.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.52 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.52. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.52, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42 ή 4.44 ή 4.45 ή 4.46 ή 4.5 ή 4.51! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.52 PPysdeUpdate452.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

 

Νέα Έκδοση 4.51 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

19-05-08
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ από ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
Προστέθηκε η επιλογή "Εισαγωγή σχολείων καθηγητών από αρχείο EXCEL.." με την οποία μπορούμε να εισάγουμε τις προτιμήσεις των καθηγητών από αρχείο excel. Στο φύλλο excel θα υπάρχει ο αύξων αριθμός του σχολείου.
Επίσης προστέθηκε στην καρτέλα στοιχείων του καθηγητή το πεδίο "Σειρά δημοσίευσης διορισμού.." ώστε σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας, η τοποθέτηση να γίνεται με βάση τη σειρά του ΦΕΚ.
Ακόμη προστέθηκε στα στοιχεία του ΠΥΣΔΕ στο tab "Μεταθετικές περιοχές" η επιλογή "Η τοποθέτηση του ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 να γίνεται κατά ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ για τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ που αφορούν ΛΥΚΕΙΟ..". Στην περίπτωση αυτή στα κενά των Λυκείων θά βάλουμε κενά (εφόσον υπάρχουν) ΚΑΙ στο ΠΕ04 ΚΑΙ στο ΠΕ41 ή ΠΕ42 ή κλπ.
Διορθώθηκαν κάποιες δυσλειτουργίες.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.51 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.51. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.51, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42 ή 4.44 ή 4.45 ή 4.46 ή 4.5! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.51 PPysdeUpdate451.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

 

Νέα Έκδοση 4.5 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

09-03-08
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ από ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
Στους κλάδους καθηγητών προστέθηκαν στο τέλος οι κλάδοι ΠΕ41, ΠΕ42, ΠΕ43, ΠΕ44 και ΠΕ45 για τους Φυσικούς, Χημικούς, Φυσιογνώστες, Βιολόγους και Γεωλόγους αντίστοιχα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους κλάδους αυτούς, θα πρέπει -εκτός από την καρτέλα στοιχείων του καθηγητή- να συμπληρώσετε και τα αντίστοιχα κενά των σχολείων. Υπενθυμίζεται ότι έχουμε τη δυνατότητα συντοποθέτησης ενός κλάδου με κάποιον άλλο (βλέπε οδηγίες εδώ).

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.5 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.5. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.5, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42 ή 4.44 ή 4.45 ή 4.46! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.5 PPysdeUpdate45.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.46 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

30-10-07
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:
Προστέθηκε η επιλογή "Τοποθετήσεις ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - Πίνακας Υποψ. Διευθυντών σε ένα Σχολείο..." με την οποία μπορούμε να δούμε και να εκτυπώσουμε ανά σχολείο τον Διευθυντή που τοποθετήθηκε, καθώς και τη σειρά -με βάση τα μόρια- όσων δεν τοποθετήθηκαν σε κανένα σχολείο και ζητάνε το συγκεκριμένο σχολείο, ώστε σε περίπτωση αναπλήρωσης να ξέρουμε ποιος θα αναλάβει Διευθυντής.
Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στη φόρμα των στοιχείων ενός υποψηφίου, των ετών διδακτικής υπηρεσίας καθώς και των ετών συνολικής υπηρεσίας για την περίπτωση ισοβαθμίας (Για την τοποθέτηση των ισοβαθμούντων ελέγχονται με τη σειρά: Επιστημονική και Παιδαγωγική Συγκρότηση, Προσωπικότητα και Γενική Συγκρότηση, Ετη διδακτικής Υπηρεσίας και τέλος Ετη Συνολικής Υπηρεσίας).

Λόγω φόρτου εργασίας δεν έγινε η αναβάθμιση της βοήθειας με τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα... Ζητούμε συγνώμη...

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.46 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.46. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.46, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42 ή 4.44 ή 4.45! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.46 PPysdeUpdate446.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.45 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

21-10-07
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:
1.Έγιναν δύο (2) διορθώσεις στο λεκτικό του τοποθετηρίου και
2.στην επιλογή "Τοποθετήσεις ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - Τοποθετήσεις σε Ενα ΣΧΟΛΕΙΟ.." προστέθηκε η δυνατότητα, επιλέγοντας ένα όνομα υποψηφίου, να δούμε όλα τα σχολεία της δήλωσης προτιμήσεών του.

Λόγω φόρτου εργασίας δεν έγινε η αναβάθμιση της βοήθειας με τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα... Ζητούμε συγνώμη...

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.45 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.45. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.45, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42 ή 4.44! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.45 PPysdeUpdate445.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

 

Νέα Έκδοση 4.44 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

08-08-07
Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:
1.Προστέθηκε η δυνατότητα να γίνει τοποθέτηση των υποψηφίων ΧΩΡΙΣ τα μόρια της συνέντευξης τσεκάροντας την επιλογή "Τοποθέτηση ΟΛΩΝ" στη φόρμα τοποθέτησης.
2.Στην καρτέλα κάθε σχολείου προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του γραφείου στο οποίο ανήκει το σχολείο (combobox).
3.Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των τοποθετηρίων ανά Γραφείο.
4.Προστέθηκε στο μενού η επιλογή "Τοποθετήσεις σε ένα ΣΧΟΛΕΙΟ..". Με την επιλογή αυτή, μπορούμε να δούμε πριν την τοποθέτηση, τους υποψηφίους που ζητάνε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Επίσης, μετά την τοποθέτηση, μπορούμε να δούμε ποιός τοποθετήθηκε και που τοποθετήθηκαν οι υπόλοιποι που ζητάνε το σχολείο αυτό.
5.Προστέθηκε στο μενού η επιλογή "Διαγραφή των ΜΟΡΙΩΝ των Υποψηφίων Διευθυντών.". Με την επιλογή αυτή, μπορούμε να διαγράψουμε όλα τα μόρια ή να επιλέξουμε μια κατηγορία μορίων για διαγραφή.
6.Προστέθηκε στο μενού η επιλογή "Διαγραφή των Προτιμήσεων από τους Υποψ.Διευθυντές.". Με την επιλογή αυτή, μπορούμε να διαγράψουμε τις προτιμήσεις όλων ή επιλεγμένων υποψηφίων.
7.Διορθώθηκε bug στην εκτύπωση καταστάσεων.

Λόγω θέρους δεν έγινε η αναβάθμιση της βοήθειας με τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα... Ζητούμε συγνώμη...

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.44 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.44. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.44, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41 ή 4.42! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.44 PPysdeUpdate444.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.42 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

30-07-07
1. Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:
Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε στη φόρμα "Στοιχεία ΠΥΣΔΕ - Μεταθετικές Περιοχές" η επιλογή "Τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ των Καθηγητών να ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ από τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ...". Τσεκάροντας την επιλογή αυτή, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το σύνολο των μορίων του καθηγητή αθροίζοντας τα αναλυτικά μόρια που καταχωρήθηκαν ή εισήχθησαν από excel στην καρτέλα κάθε καθηγητή. Προστέθηκε η επιλογή "τοποθετήσεις Καθηγητών - Τοποθετήσεις σε ένα ΣΧΟΛΕΙΟ..". Με την επιλογή αυτή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ανά σχολείο, όλους τους καθηγητές που έφυγαν ή ήρθαν ή παρέμειναν στο συγκεκριμένο σχολείο. Προστέθηκε η επιλογή "τοποθετήσεις Καθηγητών - Διαγραφή των προτιμήσεων από τους καθηγητές" με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε τις προτιμήσεις των καθηγητών.

2. Στο τμήμα του προγράμματος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ:
Επειδή το πρόγραμμα εξαιρεί αυτόματα από την διαδικασία τοποθέτησης τους υποψηφίους που δεν έχουν μόρια συνέντευξης, δεν ήταν δυνατόν να δούμε πριν τις συνεντεύξεις τα σχολεία και τους υποψηφίους που τα ζητάνε. Προστέθηκε λοιπόν η δυνατότητα να δούμε ποιοι υποψήφιοι ζητούν το κάθε σχολείο πριν την συνέντευξη, από την επιλογή "Τοποθετήσεις Διευθυντών-Καταστάσεις-Σχολεία με τοποθετήσεις.." τσεκάροντας την επιλογή "Εμφάνιση ΟΛΩΝ". Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων και μορίων από αρχείο EXCEL στους ΗΔΗ υπάρχοντες στο αρχείο υποψηφίους με βάση τον αριθμό Μητρώου. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρχε η δυνατότητα να εισάγουμε από αρχείο EXCEL νέους υποψηφίους, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να καταχωρήσουμε άλλα στοιχεία από ένα νέο αρχείο EXCEL (πχ μόρια). Προστέθηκε στην εισαγωγή προτιμήσεων των υποψηφίων το πλήκτρο "Νέα εγγραφή" καθώς και το πλήκτρο "Ανανέωση των σχολείων με τα χαρακτηριστικά τους." ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πλήκτρο αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε ΜΟΝΟ στη περίπτωση που ΑΦΟΥ έχουμε ήδη περάσει τις προτιμήσεις των υποψηφίων, κάνουμε κάποια διόρθωση σε χαρακτηριστικό κάποιου σχολείου που αρχικά είχαμε εισάγει λάθος πχ από ΓΥΜΝΑΣΙΑ σε ΛΥΚΕΙΑ ή από περιοχή τοποθέτησης 1 σε 2 κλπ.

Λόγω θέρους δεν έγινε η αναβάθμιση της βοήθειας με τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα... Ζητούμε συγνώμη...

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.42 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.42. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.42, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3 ή 4.41! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.42 PPysdeUpdate442.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.41 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

19-06-07 Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε στην κατάσταση στοιχείων των καθηγητών, η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης όλων των κλάδων συγχρόνως, επιλέγοντας από το combo-box του κλάδου την επιλογή "κενό". Προστέθηκε στην καρτέλα στοιχείων του καθηγητή και η ανάλυση μορίων για την περίπτωση ισοβαθμίας. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στην συνυπηρέτηση, ακολούθως στην εντοπιότητα, στους οικ. λόγους, στο σύνολο υπηρεσίας και τέλος στις συνθήκες διαβίωσης. Προστέθηκαν στην εισαγωγή στοιχείων καθηγητών από excel, και τα μόρια Συν. Υπηρεσίας, Οικ. Λόγων και συνθηκών διαβίωσης. Διορθώθηκε το πρόβλημα της αποθήκευσης των τοποθετήσεων των καθηγητών ανά περιοχή μετάθεσης.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.41 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.41. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.41, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2 ή 4.3! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.41 PPysdeUpdate441.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.3 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

13-06-07 Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε στην κατάσταση των σχολείων, η περιοχή τοποθέτησης Υποψηφίων Διευθυντών. Στις καταστάσεις με τα κενά των σχολείων, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής κλάδου. Επίσης στις καταστάσεις με τις προτιμήσεις των καθηγητών, όπου έχουμε καθηγητές που ζητούν βελτίωση, κάτω από το ονοματεπώνυμό τους, εμφανίζεται ΚΑΙ εκτυπώνεται η οργανική τους θέση.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.3 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.3. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.3, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1 ή 4.2! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.3 PPysdeUpdate43.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.2 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

14-05-07 Ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις συναδέλφων και διορθώθηκαν μικρές δυσλειτουργίες στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο τμήμα του προγράμματος που αφορά στην τοποθέτηση των υποψηφίων Διευθυντών.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.2 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.2. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.2, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0 ή 4.1! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.2 PPysdeUpdate42.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.1 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

09-05-07 Διορθώθηκε η προεπισκόπιση και εκτύπωση των καταστάσεων με προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών.

Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.1 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.1. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Για να γίνει η αναβάθμιση σε έκδοση 4.1, θα πρέπει να έχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την έκδοση 4.0! Εάν έχετε νεώτερη έκδοση 2.x ή 3.x διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω για την αναβάθμιση σε έκδοση 4.0. Το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.1 PPysdeUpdate41.exe, μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Το αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

 

Νέα Έκδοση 4.0 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

03-05-07 Μετά από την εμφάνιση ΠΥΣΔΕ με περισσότερες από 10 περιοχές τοποθέτησης Διευθυντών, την υποβολή από ορισμένους υποψήφιους Διευθυντές δηλώσεων προτιμήσεων με περισσότερα από 100 σχολεία και παρατηρήσεις-υποδείξεις συναδέλφων, εκδόθηκε η έκδοση 4.0 στην οποία έγιναν διάφορες προσθήκες και διορθώσεις στο τμήμα του προγράμματος που αφορά στη τοποθέτηση υποψηφίων Διευθυντών, κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:

1.      Αυξήθηκαν οι περιοχές τοποθέτησης υποψηφίων Διευθυντών από 10 σε 12.
2.      Αυξήθηκαν οι επιλογές σχολείων των υποψηφίων Διευθυντών από 100 σε 200.
3.    Διορθώθηκε  ένα bug που υπήρχε στην εξαγωγή στοιχείων σε αρχείο Excel.
4.     Διορθώθηκε ο υπολογισμός των μορίων της Άσκησης Διοικητικών Καθηκόντων και Καθοδηγητικού Έργου όπου το πρόγραμμα άθροιζε τα μόρια άσκησης καθηκόντων Δντη και Υποδντη ενώ τώρα λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες που είναι περισσότερες.
5.     Διορθώθηκε ο υπολογισμός των μορίων του Διδακτορικού Διπλώματος και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών καθώς και ο υπολογισμός των μορίων Γνώσης Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 και ανωτέρου επιπέδου του Β2. Το πρόγραμμα πλέον κάνει τον συμψηφισμό των μορίων αυτών σύμφωνα με τον νόμο.

Στην έκδοση αυτή και για τις ανάγκες του προγράμματος, άλλαξε η δομή των αρχείων DAT. Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 4.0 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές και δεν θέλετε να τα χάσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση, σε έκδοση 4.0. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!

Εάν λοιπόν έχετε την έκδοση 2.x θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να την αναβαθμίσετε πρώτα σε έκδοση 3.0 και μετά σε έκδοση 4.0!! ΔΕΝ μπορείτε να αναβαθμίσετε εκδόσεις 2.x κατευθείαν σε 4.0!! Για την αναβάθμιση της έκδοσης 2.x σε έκδοση 3.0, διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω.

Εάν έχετε την έκδοση 3.0 τότε κατεβάσετε από τη σελίδα του ΠΥΣΔΕ το αρχείο της αναβάθμισης σε έκδοση 4.0 PPysdeUpdate4.exe, το οποίο αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δεδομένα των σχολείων και καθηγητών θα πρέπει να τα έχετε στο έτος 2006-07! Αν τα έχετε στο έτος 2007-08, επικοινωνείστε μαζί μας! Όταν φθάσετε στην επιλογή "εγκατάσταση", θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο:


Θα πατήσετε το πλήκτρο "Μετατροπή" και θα εμφανισθούν τα ονόματα των καθηγητών.

Αυτό σημαίνει ότι η μετατροπή των αρχείων .DAT από έκδοση 3.0 σε 4.0, ήταν επιτυχής. Κλείνετε το παράθυρο από το "Close" (πράσινο χρώμα) και περιμένετε να εμφανισθεί η παρακάτω φόρμα, οπότε πατάτε "Έξοδος". 

Έκδοση 3.0 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

16-04-07 Εν όψει των επικειμένων κρίσεων για την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών στις Σχολικές μονάδες, εκδόθηκε η έκδοση 3.0 στην οποία προστέθηκε η δυνατότητα Τοποθέτησης Διευθυντών. Παράλληλα έγιναν διορθώσεις και προσθήκες οι οποίες προτάθηκαν από συναδέλφους. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας backup είτε με απλή μεταφορά των αρχείων, είτε με ταυτόχρονη συμπίεση με τη βοήθεια του winzip. Στην έκδοση αυτή και για τις ανάγκες του προγράμματος, άλλαξε η δομή των αρχείων DAT. Εάν μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχετε περάσει στοιχεία Σχολείων και Καθηγητών, τότε πολύ απλά διαγράψτε ολόκληρο τον φάκελλο C:/pysde (ή όπου αλλού τον εγκαταστήσατε), κατεβάστε την πλήρη έκδοση 3.0 και κάνετε εκ νέου εγκατάσταση. Στην περίπτωση που έχετε περάσει σχολεία και καθηγητές, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα έκδοση 2.7 σε 3.0 κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την αναβάθμιση 3.0. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ C:/pysde!!

Αφού λοιπόν κατεβάσετε το αρχείο της αναβάθμισης PPysdeUpdate.exe, το οποίο αποθηκεύετε όπου θέλετε (πχ επιφάνεια εργασίας), το εκτελείτε με διπλό κλικ και ακολουθείτε τις οδηγίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δεδομένα των σχολείων και καθηγητών θα πρέπει να τα έχετε στο έτος 2006-07! Αν τα έχετε στο έτος 2007-08, επικοινωνείστε μαζί μας! Όταν φθάσετε στην επιλογή "εγκατάσταση", θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο:

Θα πατήσετε το πλήκτρο "Μετατροπή" και θα εμφανισθούν τα ονόματα των καθηγητών και των σχολείων.

Αυτό σημαίνει ότι η μετατροπή των αρχείων .DAT από έκδοση 2.x σε 3.x, ήταν επιτυχής. Κλείνετε το παράθυρο από το "Close" (πράσινο χρώμα) και περιμένετε να εμφανισθεί η παρακάτω φόρμα, οπότε πατάτε "Έξοδος".

Όταν τώρα τρέξετε την έκδοση 3.0 για πρώτη φορά, ανοίξτε τη φόρμα των Στοιχείων του ΠΥΣΔΕ στην οποία έγιναν κάποιες αλλαγές και κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις. Επίσης συμπληρώστε τα νέα πεδία στα στοιχεία των σχολείων (Τύπος Σχολείου - Περιοχή Τοποθ. Διευθυντή - Πειραματικό - Ειδ. Αγωγής - Μουσικό). Προηγούμενες αναβαθμίσεις, εμπεριέχονται στην έκδοση 3.0. Την έκδοση αυτή μπορείτε να κατεβάσετε από την σελίδα του ΠΥΣΔΕ. Προστέθηκε νέα σελίδα οδηγιών! Παράκληση να μας ενημερώσετε για τυχόν δυσλειτουργίες (bugs) ή να μας υποδείξετε οτιδήποτε θα μπορούσε να βελτιώσει το πρόγραμμα!

 

Έκδοση 2.7 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

19-03-07 Μετά τη διαπίστωση ότι υπήρχε δυσλειτουργία στην ανάγνωση της οργανικής θέσης και της περιοχής μετάθεσης στην έκδοση 2.6 της 15ης Μαρ '07 με την οποία είχε προστεθεί η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής καθηγητών και σχολείων με τα στοιχεία τους από αρχείο EXCEL, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και εκδόθηκε η έκδοση 2.7. Πιο συγκεκριμένα διορθώθηκε η αδυναμία ανάγνωσης της οργανικής θέσης, του Δήμου και της περιοχής μετάθεσης κατά την εισαγωγή των στοιχείων των καθηγητών και των σχολείων από αρχείο Excel. Επίσης προστέθηκε στη φόρμα εισαγωγής των καθηγητών από Excel και η Περιοχή Μετάθεσης η οποία εκ παραδρομής δεν υπήρχε. Η εγκατάσταση της 2.7 δεν απαιτεί προηγούμενη εγκατάσταση της 2.6. Επίσης δεν επηρεάζει τυχόν εγγραφές σχολείων ή καθηγητών που έχετε ήδη κάνει μέχρι τώρα.

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στη νέα σελίδα οδηγιών για την εισαγωγή στοιχείων από αρχείο EXCEL.

 

Έκδοση 2.6 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

15-03-07 Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων, οι οποίοι διατηρούν βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των καθηγητών και των σχολείων, προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής καθηγητών και σχολείων με τα στοιχεία τους από αρχείο EXCEL.

..............................................................................................................

 

Αρχική έκδοση 1.0 του προγράμματος ΠΥΣΔΕ

2005 Πίνοντας κρασί σε ένα ταβερνάκι της Νίκαιας, αποφασίσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της τοποθέτησης των καθηγητών που ταλανίζει τις Γραμματείες των ΠΥΣΔΕ. Έπειτα από αρκετή σκέψη, έγινε η ανάλυση και πολύ σύντομα γράφτηκε ο κώδικας σε Delphi. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από ένα ΠΥΣΔΕ και την επόμενη χρονιά από άλλα δύο. Μετά από προτάσεις των χρηστών, ακολούθησαν εκδόσεις με βελτιώσεις και διορθώσεις.

 
 
Γιανναράκης Π.